Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2072(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0170/2020

Внесени текстове :

A9-0170/2020

Разисквания :

PV 05/10/2020 - 15
CRE 05/10/2020 - 15

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0251

Протокол
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Брюксел

15. Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
CRE

Доклад относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права [2020/2072(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka представи доклада.

Изказа се Tiemo Wölken (докладчик по становище на комисията JURI).

Изказаха се Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) и Didier Reynders (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказа се Domènec Ruiz Devesa (заместващ докладчика по становище на комисията AFCO).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Vladimír Bilčík, от името на групата PPE, Katarina Barley, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Beata Kempa, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos и Емил Радев.

Изказаха се Věra Jourová, Didier Reynders и Michal Šimečka.

Разискването приключи.

Гласуване: 6 октомври 2020 г. (изменения); 7 октомври 2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 17 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност