Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2072(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0170/2020

Ingivna texter :

A9-0170/2020

Debatter :

PV 05/10/2020 - 15
CRE 05/10/2020 - 15

Omröstningar :

PV 06/10/2020 - 9
PV 07/10/2020 - 11

Antagna texter :

P9_TA(2020)0251

Protokoll
XML 5k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

15. Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter [2020/2072(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet JURI).

Talare: Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) och Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Domènec Ruiz Devesa (som ersatte föredraganden av yttrandet från utskottet AFCO).

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Talare: Vladimír Bilčík för PPE-gruppen, Katarina Barley för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Beata Kempa för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos och Emil Radev.

Talare: Věra Jourová, Didier Reynders och Michal Šimečka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5 i protokollet av den 6.10.2020 (ändringsförslag); punkt 6 i protokollet av den 7.10.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy