Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Pondělí, 5. října 2020 - Brusel

16. Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (2020/2797(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Didier Reynders (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Moritz Körner za skupinu Renew, Jérôme Rivière za skupinu ID, Daniel Freund za skupinu Verts/ALE, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, Silvia Modig za skupinu GUE/NGL, Clara Ponsatí Obiols – nezařazená poslankyně, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş a Markus Pieper.

(pokračování rozpravy: bod 18 zápisu ze dne 5.10.2020)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí