Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Mandag den 5. oktober 2020 - Bruxelles

16. Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (2020/2797(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Moritz Körner for Renew-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Daniel Freund for Verts/ALE-Gruppen, Bogdan Rzońca for ECR-Gruppen, Silvia Modig for GUE/NGL-Gruppen, Clara Ponsatí Obiols, løsgænger, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş og Markus Pieper.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 18 i protokollen af 5.10.2020)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik