Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

16. Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU (2020/2797(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Moritz Körner för Renew-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Silvia Modig för GUE/NGL-gruppen, Clara Ponsatí Obiols, grupplös, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş och Markus Pieper.

(Fortsättning på debatten: punkt 18 i protokollet av den 5.10.2020)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy