Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 8k
Mandag den 5. oktober 2020 - Bruxelles

17. Afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om følgende anmodninger om uopsættelig forhandling:

—   Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den fast forbindelse under Den Engelske Kanal ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN

—   Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale vedrørende Kanaltunnelen på plads ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN

—   Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI.

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

—   Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

—   Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion: indirekte skatter på "traditionel" rom *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

—   AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

—   Forlængelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

—   Forslag til ændringsbudget nr. 7/2020: Ajourføring af indtægter (egne indtægter)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 for regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 20.30.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 9.00.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik