Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Брюксел

18. Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (продължeние на разискването)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (2020/2797(RSP))

(Начало на разискването: точка 16 от протокола от 5.10.2020 г.)

Изказаха се Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn и Dragoş Tudorache.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказа се Michael Roth (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Председателят съобщи, че с оглед на частичната наличност на устни преводачи от малтийски и ирландски език поради ограниченията във връзка с пътуванията, между 20 и 22,30 ч. ще бъде осигурен само пасивен превод от малтийски и ирландски език на други езици.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност