Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Pondělí, 5. října 2020 - Brusel

18. Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (pokračování rozpravy)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (2020/2797(RSP))

(začátek rozpravy: bod 16 zápisu ze dne 5.10.2020)

Vystoupili: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn a Dragoş Tudorache.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupil Michael Roth (úřadující předseda Rady).

Rozprava skončila.

Předsedající oznámil, že s ohledem na omezenou disponibilitu tlumočníků z Malty a z Irska z důvodu omezení cest je mezi 20:00 a 22:30 zajištěno pouze pasivní tlumočení z maltštiny a z irštiny do ostatních jazyků.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí