Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Mandag den 5. oktober 2020 - Bruxelles

18. Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (fortsat forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 16 i protokollen af 5.10.2020)

Talere: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn og Dragoş Tudorache.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Taler: Michael Roth (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden meddelte, at der - da der på grund af rejserestriktioner ikke var rådighed over tilstrækkelig mange tolke fra Malta og Irland - kun ville blive leveret passiv tolkning fra maltesisk og irsk til de andre sprog mellem kl. 20 og kl. 22.30.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik