Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Poniedziałek, 5 października 2020 r. - Bruksela

18. Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (ciąg dalszy debaty)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(Początek debaty: pkt 16 protokołu z dnia 5.10.2020)

Głos zabrali: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn i Dragoş Tudorache.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady).

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że z powodu tylko częściowej dyspozycyjności tłumaczy ustnych z Malty i Irlandii, wynikającej z ograniczeń w podróżowaniu, w godz. 20.00–22.30 dostępne będzie jedynie tłumaczenie pasywne z języków maltańskiego i irlandzkiego.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności