Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Pondelok, 5. októbra 2020 - Brusel

18. Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 16 zápisnice zo dňa 5.10.2020)

Vystúpili títo poslanci: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn a Dragoş Tudorache.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

V rozprave vystúpil Michael Roth (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

Predseda oznámil, že vzhľadom na čiastočnú disponibilitu maltských a írskych tlmočníkov v dôsledku cestovných obmedzení bude v čase od 20.00 do 22.30 h možné len pasívne tlmočenie z maltského a írskeho jazyka do iných jazykov.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia