Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

18. Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU (fortsättning på debatten)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(Början på debatten: punkt 16 i protokollet av den 5.10.2020)

Talare: Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn och Dragoş Tudorache.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen meddelade att det på grund av reserestriktioner inte fanns tillräckligt med tolkar från Malta och Irland. Därför skulle enbart passiv tolkning från maltesiska och iriska till övriga språk göras mellan 20.00 och 22.30.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy