Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Брюксел

19. Принципите на правовата държава и основните права в България (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципите на правовата държава и основните права в България (2020/2793(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета), Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) и Didier Reynders (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, и Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE.

(Продължение на разискването:точка 21 от протокола от 5.10.2020 г)

(Заседанието беше прекъснато в 20.06 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност