Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel

19. Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien (2020/2793(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande), Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) och Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, och Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 21 i protokollet av den 5.10.2020)

(Sammanträdet avbröts kl. 20.06.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy