Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Брюксел

22. Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за финансовата 2021 година (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Съвета: Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за финансовата 2021 година (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Pierre Larrouturou (докладчик) и Olivier Chastel (докладчик по становище на комисията BUDG).

Изказа се Bettina Hagedorn.

Разискването приключи.

Председателят припомни, че с оглед на частичната наличност на устни преводачи от малтийски и ирландски език поради ограниченията във връзка с пътуванията, между 20 и 22,30 ч. ще бъде осигурен само пасивен превод от малтийски и ирландски език на други езици.

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност