Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Pondělí, 5. října 2020 - Brusel

23. Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (2020/2808(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Angelika Niebler za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Samira Rafaela za skupinu Renew, Christine Anderson za skupinu ID, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión za skupinu ECR, Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss a Marianne Vind.

Vystoupili: Helena Dalli a Michael Roth.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí