Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Mandag den 5. oktober 2020 - Bruxelles

23. Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (2020/2808(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet) og Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Angelika Niebler for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Samira Rafaela for Renew-Gruppen, Christine Anderson for ID-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Margarita de la Pisa Carrión for ECR-Gruppen, Elena Kountoura for GUE/NGL-Gruppen, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss og Marianne Vind.

Talere: Helena Dalli og Michael Roth.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik