Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Brüssel

23. Naised äriühingute juhtorganite otsustusprotsessis, sealhulgas soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid käsitleva direktiivi hetkeseis (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Naised äriühingute juhtorganite otsustusprotsessis, sealhulgas soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid käsitleva direktiivi hetkeseis (2020/2808(RSP))

Michael Roth (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Angelika Niebler fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Samira Rafaela fraktsiooni Renew nimel, Christine Anderson fraktsiooni ID nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margarita de la Pisa Carrión fraktsiooni ECR nimel, Elena Kountoura fraktsiooni GUE/NGL nimel, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss ja Marianne Vind.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Michael Roth.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika