Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 3k
Ponedjeljak, 5. listopada 2020. - Bruxelles

23. Žene na vodećim pozicijama u odborima trgovačkih društava, uključujući trenutačno stanje Direktive o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Žene na vodećim pozicijama u odborima trgovačkih društava, uključujući trenutačno stanje Direktive o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama (2020/2808(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Helena Dalli (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Angelika Niebler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Samira Rafaela, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Christine Anderson, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margarita de la Pisa Carrión, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Elena Kountoura, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss i Marianne Vind.

Govorili su Helena Dalli i Michael Roth.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti