Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Maandag 5 oktober 2020 - Brussel

23. Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (2020/2808(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, namens de Renew-Fractie, Christine Anderson, namens de ID-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Margarita de la Pisa Carrión, namens de ECR-Fractie, Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss en Marianne Vind.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Michael Roth.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid