Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Poniedziałek, 5 października 2020 r. - Bruksela

23. Kobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Kobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (2020/2808(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Angelika Niebler w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Samira Rafaela w imieniu grupy Renew, Christine Anderson w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión w imieniu grupy ECR, Elena Kountoura w imieniu grupy GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss i Marianne Vind.

Głos zabrali Helena Dalli i Michael Roth.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności