Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Luni, 5 octombrie 2020 - Bruxelles

23. Femeile în funcții decizionale din consiliile de administrație ale întreprinderilor, inclusiv situația Directivei privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Femeile în funcții decizionale din consiliile de administrație ale întreprinderilor, inclusiv situația Directivei privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (2020/2808(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Angelika Niebler, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, în numele Grupului Renew, Christine Anderson, în numele Grupului ID, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión, în numele Grupului ECR, Elena Kountoura, în numele Grupului GUE/NGL, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss și Marianne Vind.

Au intervenit Helena Dalli și Michael Roth.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate