Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Pondělí, 5. října 2020 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství v politických skupinách
 7.Členství ve výborech a v delegacích
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 11.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Předložení dokumentů
 14.Plán práce
 15.Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
 16.Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (rozprava)
 17.Hlasování
 18.Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení (pokračování rozpravy)
 19.Právní stát a základní práva v Bulharsku (rozprava)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Právní stát a základní práva v Bulharsku (pokračování rozpravy)
 22.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 (rozprava)
 23.Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (rozprava)
 24.Posílení záruk pro mladé lidi (rozprava)
 25.Vysvětlení hlasování
 26.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (135 kb) Prezenční listina (46 kb) Výsledky hlasování (397 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (521 kb) 
 
Zápis (135 kb) Prezenční listina (46 kb) Výsledky hlasování (397 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (521 kb) 
 
Zápis (75 kb) Prezenční listina (12 kb) Výsledky hlasování (88 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (33 kb) 
 
Zápis (266 kb) Prezenční listina (78 kb) Výsledky hlasování (262 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (158 kb) 
Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí