Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Otsused algatusraportite koostamiseks
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine (arutelu)
 16.Õigusriigi tingimus mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu „NextGenerationEU“ raames (arutelu)
 17.Hääletus
 18.Õigusriigi tingimus mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu „NextGenerationEU“ raames (arutelu jätkamine)
 19.Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias (arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias (arutelu jätkamine)
 22.2021. aasta üldeelarve projekti käsitleva nõukogu seisukoha tutvustamine (arutelu)
 23.Naised äriühingute juhtorganite otsustusprotsessis, sealhulgas soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid käsitleva direktiivi hetkeseis (arutelu)
 24.Noortegarantii tugevdamine (arutelu)
 25.Selgitused hääletuse kohta
 26.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (133 kb) Kohalolijate nimekiri (46 kb) Hääletuste tulemused (395 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (521 kb) 
 
Protokoll (133 kb) Kohalolijate nimekiri (46 kb) Hääletuste tulemused (395 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (521 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletuste tulemused (85 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (34 kb) 
 
Protokoll (258 kb) Kohalolijate nimekiri (77 kb) Hääletuste tulemused (246 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (155 kb) 
Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika