Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 5. lokakuuta 2020 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 10.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen (keskustelu)
 16.Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (keskustelu)
 17.Äänestykset
 18.Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (jatkoa keskustelulle)
 19.Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (jatkoa keskustelulle)
 22.Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2021 (keskustelu)
 23.Naiset yhtiöiden hallintoelinten päätöksenteossa, mukaan lukien julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskevan direktiivin tilanne (keskustelu)
 24.Nuorisotakuun vahvistaminen (keskustelu)
 25.Äänestysselitykset
 26.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (134 kb) Läsnäololista (46 kb) Äänestysten tulokset (403 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (521 kb) 
 
Pöytäkirja (134 kb) Läsnäololista (46 kb) Äänestysten tulokset (403 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (521 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (12 kb) Äänestysten tulokset (91 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (34 kb) 
 
Pöytäkirja (259 kb) Läsnäololista (76 kb) Äänestysten tulokset (244 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (154 kb) 
Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö