Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 5 oktober 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling fracties
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Ingekomen stukken
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (debat)
 16.Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (debat)
 17.Stemming
 18.Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (voortzetting van het debat)
 19.De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (debat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (voortzetting van het debat)
 22.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2021 (debat)
 23.Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (debat)
 24.Versterking van de jongerengarantie (debat)
 25.Stemverklaringen
 26.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (135 kb) Presentielijst (46 kb) Stemmingsuitslagen (399 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (521 kb) 
 
Notulen (135 kb) Presentielijst (46 kb) Stemmingsuitslagen (399 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (521 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (12 kb) Stemmingsuitslagen (87 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (34 kb) 
 
Notulen (269 kb) Presentielijst (76 kb) Stemmingsuitslagen (248 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (156 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid