Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 5 października 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 16.Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (debata)
 17.Głosowanie
 18.Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (ciąg dalszy debaty)
 19.Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (ciąg dalszy debaty)
 22.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2021 (debata)
 23.Kobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (debata)
 24.Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (debata)
 25.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 26.Korekty i zamiary głosowania
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (135 kb) Lista obecności (46 kb) Wyniki głosowania (399 kb) Głosowanie imienne (521 kb) 
 
Protokół (135 kb) Lista obecności (46 kb) Wyniki głosowania (399 kb) Głosowanie imienne (521 kb) 
 
Protokół (74 kb) Lista obecności (12 kb) Wyniki głosowania (88 kb) Głosowanie imienne (34 kb) 
 
Protokół (280 kb) Lista obecności (77 kb) Wyniki głosowania (259 kb) Głosowanie imienne (155 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności