Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 5. oktober 2020 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Sestava Parlamenta
 6.Članstvo v političnih skupinah
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 10.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 11.Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Predložitev dokumentov
 14.Razpored dela
 15.Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (razprava)
 16.Pogojevanje pravne države v večletnem finančnem okviru 2021-2027 in evropskem instrumentu za okrevanje (razprava)
 17.Glasovanje
 18.Pogojevanje pravne države v večletnem finančnem okviru 2021-2027 in evropskem instrumentu za okrevanje (nadaljevanje razprave)
 19.Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji (razprava)
 20.Nadaljevanje seje
 21.Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji (nadaljevanje razprave)
 22.Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2021 (razprava)
 23.Ženske pri odločanju v upravnih odborih družb ter stanje na področju direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (razprava)
 24.Okrepitev jamstva za mlade (razprava)
 25.Obrazložitve glasovanja
 26.Popravki in namere glasovanj
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (129 kb) Seznam navzočih (45 kb) Izidi glasovanja (395 kb) Poimensko glasovanje (521 kb) 
 
Zapisnik (129 kb) Seznam navzočih (45 kb) Izidi glasovanja (395 kb) Poimensko glasovanje (521 kb) 
 
Zapisnik (74 kb) Seznam navzočih (12 kb) Izidi glasovanja (87 kb) Poimensko glasovanje (34 kb) 
 
Zapisnik (259 kb) Seznam navzočih (77 kb) Izidi glasovanja (247 kb) Poimensko glasovanje (154 kb) 
Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov