Indeks 
Zapisnik
XML 138kPDF 263kWORD 74k
Ponedjeljak, 5. listopada 2020. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Sastav Parlamenta
 6.Sastav klubova zastupnika
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 11.Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi
 12.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Plan rada
 15.Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (rasprava)
 16.Uvjetovanost u pogledu vladavine prava u okviru pregovora o VFO-u i instrumenta za oporavak Next Generation EU (rasprava)
 17.Glasovanje
 18.Uvjetovanost u pogledu vladavine prava u okviru pregovora o VFO-u i instrumenta za oporavak Next Generation EU (nastavak rasprave)
 19.Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj (rasprava)
 20.Nastavak dnevne sjednice
 21.Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj (nastavak rasprave)
 22.Izlaganje Vijeća o njegovu stajalištu o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2021. (rasprava)
 23.Žene na vodećim pozicijama u odborima trgovačkih društava, uključujući trenutačno stanje Direktive o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama (rasprava)
 24.Garancija za mlade (rasprava)
 25.Obrazloženja glasovanja
 26.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 17. rujna 2020.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je uputio izraze sućuti obiteljima žrtava poplava koje su posljednjih dana opustošile područja na jugoistoku Francuske i sjeverozapadu Italije. Također je odao počast naporima pripadnika spasiteljskih službi.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 14. rujna 2020., 15. rujna 2020., 16. rujna 2020. i 17. rujna 2020.

Katalin Cseh izjavila je da je bila nazočna na sjednici od 15. rujna 2020., ali da njezino ime nije na popisu nazočnih.


5. Sastav Parlamenta

Petra de Sutter imenovana je potpredsjednicom i ministricom zaduženom za javnu službu i javna poduzeća u belgijskoj vladi s učinkom od 1. listopada 2020.

Parlament je u skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima utvrdio da je ta dužnost nespojiva s dužnosti zastupnice u Europskom parlamentu te je u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika proglasio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 1. listopada 2020.


6. Sastav klubova zastupnika

Sylwia Spurek više nije članica Kluba zastupnika S&D-a te se pridružila Klubu zastupnika Verts/ALE-a s učinkom od 30. rujna 2020.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika S&D, Verts/ALE i ECR primio sljedeće odluke o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor LIBE: Łukasz Kohut

Odbor FEMM: Sylwia Spurek umjesto Gwendoline Delbos-Corfield

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje: Dace Melbārde umjesto Ryszarda Czarneckija

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Sylwia Spurek

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)

Predsjedatelj objavio je, na temelju članka 71. Poslovnika, odluke odbora INTA, BUDG/ECON i EMPL o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih izvješća:

—   Odbor INTA: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)). Izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020);

—   Odbori BUDG/ECON: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za tehničku pomoć (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD)). Izvjestitelji: Alexandra Geese, Othmar Karas i Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

—   Odbor EMPL: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)). Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Sukladno članku 71. stavku 2. Poslovnika, zastupnici i/ili klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu prije ponoći idućeg dana (utorak 6. listopada 2020.) u pisanom obliku zatražiti da se o odlukama o stupanju u pregovore glasuje.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 7. listopada 2020. potpisati sljedeće akte usvojene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (00030/2020/LEX - C9-0315/2020 - 2020/0127(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (00037/2020/LEX - C9-0311/2020 - 2018/0048(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (00036/2020/LEX - C9-0310/2020 - 2018/0047(COD)).


10. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom sjednice u svibnju 2020. dostupna je na internetskoj stranici Parlamenta.


11. Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članci 46. i 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1. listopada 2020.)

Odbor LIBE

- Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava [2020/2072(INI)]

(mišljenje: JURI (članak 57. Poslovnika), AFCO)


12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red (u skladu s člankom 136. Poslovnika):

—    O-000058/2020, koje su postavili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, u ime Odbora EMPL, Vijeću: Jačanje Garancije za mlade (B9-0018/2020);

—    O-000059/2020, koje su postavili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Jačanje Garancije za mlade (B9-0019/2020).


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) (COM(2020)0563 - C9-0299/2020 - 2020/0036(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

- Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ENVI, JURI

- Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.: stajalište Vijeća od 29. rujna 2020. (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a (2019/2167(INI)) - FEMM - Izvjestitelj: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)) - PECH - Izvjestitelj: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) - REGI - Izvjestitelji: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

- Izvješće o europskoj strategiji za šume – daljnji koraci (2019/2157(INI)) - AGRI - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Izvješće o daljnjem razvoju unije tržišta kapitala (CMU): poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja (2020/2036(INI)) - ECON - Izvjestiteljica: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) - REGI - Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o porezu AIEM primjenjivom na Kanarskim otocima (COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)) - REGI - Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke br. 940/2014/EU o porezu „octroi de mer” u najudaljenijim francuskim regijama u pogledu razdoblja primjene (COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)) - REGI - Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

- Izvješće o provedbi zajedničke trgovinske politike – godišnje izvješće za 2018. (2019/2197(INI)) - INTA - Izvjestitelj: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

- Izvješće s preporukama Komisiji o digitalizaciji financijskih usluga: novi rizici u pogledu kriptoimovine – izazovi povezani s regulativom i nadzorom u području financijskih usluga, institucija i tržišta (2020/2034(INL)) - ECON – Izvjestitelj: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) - ENVI - Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – ažuriranje prihoda (vlastita sredstva) (10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)) - BUDG - Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)) - AGRI - Izvjestiteljica: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Izvješće o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2020/2072(INI)) - LIBE - Izvjestitelj: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva (COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (06799/1/2020 - C9-0291/2020 - 2018/0047(COD)) - ECON - Izvjestiteljica: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (06800/1/2020 - C9-0292/2020 - 2018/0048(COD)) - ECON - Izvjestitelj: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)


14. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za prvu listopadsku plenarnu sjednicu 2020. U vezi s njim su predložene sljedeće izmjene (članak 158. Poslovnika):

Predsjednik je objavio da je primio tri zahtjeva za primjenom hitnog postupka (članak 163. Poslovnika) u cilju usvajanja sljedećih predmeta tijekom ove sjednice:

—   Primjena pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala [COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - Odbor TRAN (točka 78. konačnog nacrta dnevnog reda);

—   Odluka o ovlašćivanju Francuske za sklapanje međunarodnog sporazuma o podmorskom tunelu ispod Engleskog kanala [COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - Odbor TRAN (točka 79. konačnog nacrta dnevnog reda);

—   Ekološka proizvodnja: početak primjene i drugi datumi [COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - Odbor AGRI (točka 80. konačnog nacrta dnevnog reda).

Predsjednik je obavijestio da će ti zahtjevi biti uvršetni u današnje glasovanje.

Osim toga, predsjednik je obavijestio da u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika nisu podneseni niti jedan prijedlog o odbijanju ili izmjena u vezi sa stajalištima Vijeća u prvom čitanju:

—   Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća (točka 42. konačnog nacrta dnevnog reda);

—   Tržišta financijskih instrumenata (točka 43. konačnog nacrta dnevnog reda).

Stoga se navedena stajališta smatraju usvojenima (P9_TA(2020)0243 i P9_TA(2020)0242).

Predsjednik je na kraju obavijestio da će se glasovanja organizirati prema broju amandmana i zahtjeva za glasovanjem po dijelovima i za odvojenim glasovanjem. Obavijesti o raspodjeli glasovanja bit će dostupne na internetskoj stranici Parlamenta u rubrici “Prioritetne informacije i dokumenti”.

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio sljedeću izmjenu konačnog nacrta dnevnog reda:

Srijeda

U suglasnosti s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio da se naslov rasprave o ponovnom zaoštravanju sukoba između Armenije i Azerbajdžana oko enklave Gorski Karabah (točka 91. konačnog nacrta dnevnog reda) izmijeni u: Ponovno zaoštravanje odnosa između Armenije i Azerbajdžana u vezi sa sukobima u Gorskom Karabahu.

Parlament je pristao na te prijedloge.

Time je utvrđen plan rada.

Govorili su Sylvia Limmer i Robert Roos (predsjednik je dao pojašnjenje).


15. Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (rasprava)

Izvješće o upostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava [2020/2072(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Michal Šimečka predstavio je izvješće.

Govorio je Tiemo Wölken (izvjestitelj za mišljenje odbora JURI).

Govorili su Věra Jourová (potpredsjednica Komisije) i Didier Reynders (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Govorio je Domènec Ruiz Devesa (zamjenik izvjestitelja za mišljenje odbora AFCO).

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

Govorili su Vladimír Bilčík, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Katarina Barley, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Nicolaus Fest, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Kempa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nikolaj Villumsen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, nezavisna zastupnica, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Sylwia Spurek, Patryk Jaki, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Evin Incir, Anna Júlia Donáth, Filip De Man, Assita Kanko, Dorien Rookmaker, Kris Peeters, Klára Dobrev, Ioannis Lagos i Emil Radev.

Govorili su Věra Jourová, Didier Reynders i Michal Šimečka.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5 zapisnika od 6.10.2020. (amandmani); točka 6 zapisnika od 7.10.2020. (konačno glasovanje).


16. Uvjetovanost u pogledu vladavine prava u okviru pregovora o VFO-u i instrumenta za oporavak Next Generation EU (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Uvjetovanost u pogledu vladavine prava u okviru pregovora o VFO-u i instrumenta za oporavak Next Generation EU (2020/2797(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Didier Reynders (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Moritz Körner, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bogdan Rzońca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Silvia Modig, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Clara Ponsatí Obiols, nezavisna zastupnica, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Peter Kofod, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Sira Rego, Dorien Rookmaker, José Manuel Fernandes, Margarida Marques, Sophia in 't Veld, Vincenzo Sofo, Terry Reintke, Cristian Terheş i Markus Pieper.

(Nastavak rasprave:(Nastavak rasprave: točka 18 zapisnika od 5.10.2020.)


17. Glasovanje

Parlament je glasovao o sljedećim zahtjevima za primjenom hitnog postupka (članak 163. Poslovnika):

—   Primjena pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - Odbor TRAN;

—   Odluka o ovlašćivanju Francuske za sklapanje međunarodnog sporazuma o podmorskom tunelu ispod Engleskog kanala ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - Odbor TRAN;

—   Ekološka proizvodnja: početak primjene i drugi datumi***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - Odbor AGRI.

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

—   Izmjena Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020);

—   Neizravan porez na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu *
Prijedlog odluke Vijeća kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0156/2020);

—   Porez AIEM na Kanarskim otocima *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o primjeni poreza AIEM na Kanarskim otocima [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0157/2020);

—   Produljenje poreza „octroi de mer” u najudaljenijim francuskim regijama *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni razdoblja primjene Odluke br. 940/2014/EU o porezu „octroi de mer” u najudaljenijim francuskim regijama [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0159/2020);

—   Nacrt izmjene proračuna br. 7/2020.: ažuriranje prihoda (vlastita sredstva)
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – ažuriranje prihoda (vlastita sredstva) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 20 h 30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se utorka 6. listopada 2020. u 9:00 h.


18. Uvjetovanost u pogledu vladavine prava u okviru pregovora o VFO-u i instrumenta za oporavak Next Generation EU (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Uvjetovanost u pogledu vladavine prava u okviru pregovora o VFO-u i instrumenta za oporavak Next Generation EU (2020/2797(RSP))

(Početak rasprave:(Početak rasprave: točka 16 zapisnika od 5.10.2020.)

Govorili su Birgit Sippel, Sandro Gozi, Teuvo Hakkarainen, Gwendoline Delbos-Corfield, Jadwiga Wiśniewska, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Katalin Cseh, Tineke Strik, Jörgen Warborn i Dragoş Tudorache.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorio je Michael Roth (predsjedatelj Vijeća).

Rasprava je zaključena.

Predsjedatelj je podsjetio da s obzirom na ograničenu dostupnost usmenih prevoditelja s Malte i iz Irske uzrokovanu ograničenjima putovanja, između 20 h i 22:30 h za malteški i irski jezik bit će organizirano samo pasivno tumačenje, odnosno usmeno prevođenje s tih na druge jezike, ali ne i obratno.


19. Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj (2020/2793(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća), Věra Jourová (potpredsjednica Komisije) i Didier Reynders (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

(Nastavak rasprave: (Nastavak rasprave:točka 21 zapisnika od 5.10.2020.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 20:06 h.)


20. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:16 h.


21. Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj (2020/2793(RSP))

(Početak rasprave: (Početak rasprave:točka 19 zapisnika od 5.10.2020.)

Govorili su Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Clare Daly, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Andrey Kovatchev, Katarina Barley i Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki o prethodnoj izjavi, (predsjedatelj je odgovorio da će njegova tvrdnja biti provjerena), Gwendoline Delbos-Corfield, Roberta Metsola, Elena Yoncheva, François-Xavier Bellamy i Andrey Novakov.

Govorili su Věra Jourová (potpredsjednica Komisije), Didier Reynders (povjerenik Komisije) i Michael Roth (predsjedatelj Vijeća).

Prijedlog rezloucije koji se podnosi u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, o vladavini prava i temeljnim pravima u Bugarskoj (2020/2793(RSP)) (B9-0309/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17 zapisnika od 7.10.2020. (amandmani); točka 12 zapisnika od 8.10.2020. (konačno glasovanje).


22. Izlaganje Vijeća o njegovu stajalištu o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2021. (rasprava)

Izjava Vijeća: Izlaganje Vijeća o njegovu stajalištu o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2021. (2020/2697(RSP))

Bettina Hagedorn (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

Govorili su Pierre Larrouturou (izvjestitelj) i Olivier Chastel (izvjestitelj za mišljenje odbora BUDG).

Govorila je Bettina Hagedorn.

Rasprava je zaključena.

Predsjedatelj je podsjetio da s obzirom na ograničenu dostupnost usmenih prevoditelja s Malte i iz Irske uzrokovanu ograničenjima putovanja, između 20 h i 22:30 h za malteški i irski jezik bit će organizirano samo pasivno tumačenje, odnosno usmeno prevođenje s tih na druge jezike, ali ne i obratno.


23. Žene na vodećim pozicijama u odborima trgovačkih društava, uključujući trenutačno stanje Direktive o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Žene na vodećim pozicijama u odborima trgovačkih društava, uključujući trenutačno stanje Direktive o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama (2020/2808(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Helena Dalli (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Angelika Niebler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Samira Rafaela, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Christine Anderson, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margarita de la Pisa Carrión, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Elena Kountoura, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Arba Kokalari, Lara Wolters, Monica Semedo, France Jamet, Heidi Hautala, Manon Aubry, Cindy Franssen, Maria Noichl, Rosa Estaràs Ferragut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Heléne Fritzon, Pernille Weiss i Marianne Vind.

Govorili su Helena Dalli i Michael Roth.

Rasprava je zaključena.


24. Garancija za mlade (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000058/2020 koje su postavili Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, u ime Odbora EMPL, Vijeću: Jačanje Garancije za mlade (B9-0018/2020)

Pitanje za usmeni odgovor O-000059/2020 koje su postavili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Jačanje Garancije za mlade (B9-0019/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová obrazložila je pitanja.

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Nicolas Schmit (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Lucia Ďuriš Nicholsonová, u ime Odbora EMPL, o Garanciji za mlade (2020/2764(RSP)) (B9-0310/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10 zapisnika od 8.10.2020..


25. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


26. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


27. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 658.540/OJMA).


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:30 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Rougé André

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti