Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0150(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0156/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0245

Protokoll
XML 14k
Teisipäev, 6. oktoober 2020 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
CRE

Juhataja luges ette kiirmenetluse taotlust puudutavad hääletustulemused.

Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - TRAN-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (685 poolt, 1 vastu, erapooletuid 3).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Otsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - TRAN-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (684 poolt, 2 vastu, erapooletuid 3).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Mahepõllumajandusliku tootmise määrus: kohaldamiskuupäev ja teatavad muud kuupäevad***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - AGRI-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (670 poolt, 14 vastu, erapooletuid 5).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Istungi juhataja luges ette hääletustulemused järgmiste dokumentide kohta:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 514/2014 muutmine seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0244)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilisele rummile kehtestatud kaudsed maksud *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0245)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kohaldatava AIEM- maksu kohta [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0246)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Dokimaksusüsteemi pikendamine Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse nr 940/2014/EL (dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades) kohaldamisaega [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0247)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

Paranduseelarve projekt nr 7/2020 – ajakohastatud tulud (omavahendid)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2020 kohta – tulu ajakohastamine (omavahendid) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0248)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 7).

Sõna võttis Jörgen Warborn (raportöör), kes esines enne oma raporti üle peetavat hääletust kodukorra artikli 159 lõike 4 kohase avaldusega: Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne (A9-0160/2020) (6.10.2020 protokollipunkt 5).

(Istung katkestati kell 9.05.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika