Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0150(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0156/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/10/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0245

Notulen
XML 14k
Dinsdag 6 oktober 2020 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
CRE

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure:

Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (685 voor, 1 tegen, 3 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (684 voor, 2 tegen, 3 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Biologische productie: datum van toepassing en een aantal andere data***I
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)] - commissie AGRI

Bij HS (670 voor, 14 tegen, 5 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft [COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0244)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion: indirecte belastingen op “traditionele” rum *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum [COM(2020)0332 - C9-0217/2020- 2020/0150(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0245)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 4)

AIEM-belastingregeling op de Canarische Eilanden *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden [COM(2020)0355 - C9-0280/2020 - 2020/0163(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0246)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 5)

Verlenging van de “octroi de mer”-regeling in de Franse ultraperifere gebieden *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU betreffende de “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden, wat de toepassingsduur betreft [COM(2020)0371 - C9-0281/2020 - 2020/0174(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0247)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 6)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7: Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) [10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0248)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 7)

Het woord wordt gevoerd door Jörgen Warborn (rapporteur) om overeenkomstig artikel 159, lid 4, van het Reglement een verklaring af te leggen vóór de stemming over zijn verslag: Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018 (A9-0160/2020) (zie punt 5 van de notulen van 6.10.2020).

(De vergadering wordt om 9.05 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid