Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2157(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0154/2020

Ingivna texter :

A9-0154/2020

Debatter :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Omröstningar :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0257

Protokoll
XML 6k
Tisdagen den 6 oktober 2020 - Bryssel

7. Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt (debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska skogsstrategin – vägen framåt [2019/2157(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Petri Sarvamaa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jessica Polfjärd (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Janusz Wojciechowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Fredrick Federley (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Carmen Avram för S&D-gruppen, Ulrike Müller för Renew-gruppen, Teuvo Hakkarainen för ID-gruppen, Anna Deparnay-Grunenberg för Verts/ALE-gruppen, Mazaly Aguilar för ECR-gruppen, Manuel Bompard för GUE/NGL-gruppen, och Dino Giarrusso, grupplös, Marlene Mortler, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Gilles Lebreton, Marie Toussaint, Krzysztof Jurgiel, Marisa Matias, Ivan Vilibor Sinčić, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Cristian Ghinea, Thomas Waitz, Beata Mazurek, Daniela Rondinelli, Simone Schmiedtbauer, Jytte Guteland, Irène Tolleret, Jutta Paulus, Francisco José Millán Mon, Eric Andrieu, Karin Karlsbro, Martin Häusling, Michaela Šojdrová, Clara Aguilera, Franc Bogovič, Pina Picierno, Balázs Hidvéghi, Delara Burkhardt, Asim Ademov, Benoît Lutgen och Michal Wiezik.

Talare: Janusz Wojciechowski och Petri Sarvamaa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13 i protokollet av den 6.10.2020 (ändringsförslag); punkt 17 i protokollet av den 7.10.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.00.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy