Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0036(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0162/2020

Předložené texty :

A9-0162/2020

Rozpravy :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Hlasování :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Zápis
XML 8k
Úterý, 6. října 2020 - Brusel

11. Evropský právní rámec pro klima ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Jytte Guteland uvedla zprávu.

Vystoupil Zdzisław Krasnodębski (zpravodaj výboru ITRE).

Vystoupil Frans Timmermans (výkonný místopředseda Komise).

Vystoupili: Tilly Metz (zpravodajka výboru TRAN), Caroline Roose (zpravodajka výboru REGI), Asger Christensen (zpravodaj výboru AGRI), Peter Liese za skupinu PPE, Nicolás González Casares za skupinu S&D, Pascal Canfin za skupinu Renew, Sylvia Limmer za skupinu ID, Michael Bloss za skupinu Verts/ALE, Anna Zalewska za skupinu ECR, Silvia Modig za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi – nezařazená poslankyně, Adam Jarubas, Alessandra Moretti, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Marie Toussaint, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Antoni Comín i Oliveres, Dolors Montserrat a Miriam Dalli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

Vystoupili: Frédérique Ries, Catherine Griset, Bas Eickhout, Robert Roos, Manuel Bompard, Edina Tóth a Delara Burkhardt.

Předsedající oznámila, že s ohledem na omezenou disponibilitu tlumočníků z Irska z důvodu omezení cest je mezi 16:15 a 17:15 zajištěno pouze pasivní tlumočení z irštiny do ostatních jazyků.

Vystoupili: Claudia Gamon, Laura Huhtasaari, Pär Holmgren, Hermann Tertsch, Mick Wallace, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Roman Haider, Grace O'Sullivan, Izabela-Helena Kloc, Agnès Evren, Christel Schaldemose, Ulrike Müller, Gianantonio Da Re, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Barry Andrews, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jessica Polfjärd, Javi López, Ondřej Knotek, Franc Bogovič, Sándor Rónai, Valter Flego, Maria Spyraki, Krzysztof Hetman a Pernille Weiss.

Vystoupili: Frans Timmermans a Jytte Guteland.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13 zápisu ze dne 6.10.2020 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 7.10.2020 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:08.)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí