Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0036(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0162/2020

Indgivne tekster :

A9-0162/2020

Forhandlinger :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Afstemninger :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokol
XML 8k
Tirsdag den 6. oktober 2020 - Bruxelles

11. Den europæiske klimalov ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Jytte Guteland forelagde betænkningen.

Taler: Zdzisław Krasnodębski (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Taler: Frans Timmermans (Ledende næstformand i Kommissionen).

Talere: Tilly Metz (ordfører for udtalelse fra TRAN), Caroline Roose (ordfører for udtalelse fra REGI), Asger Christensen (ordfører for udtalelse fra AGRI), Peter Liese for PPE-Gruppen, Nicolás González Casares for S&D-Gruppen, Pascal Canfin for Renew-Gruppen, Sylvia Limmer for ID-Gruppen, Michael Bloss for Verts/ALE-Gruppen, Anna Zalewska for ECR-Gruppen, Silvia Modig for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi, løsgænger, Adam Jarubas, Alessandra Moretti, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Marie Toussaint, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Antoni Comín i Oliveres, Dolors Montserrat og Miriam Dalli.

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

Talere: Frédérique Ries, Catherine Griset, Bas Eickhout, Robert Roos, Manuel Bompard, Edina Tóth og Delara Burkhardt.

Formanden meddelte, at der - da der på grund af rejserestriktioner ikke var rådighed over tilstrækkelig mange tolke Irland - kun ville blive leveret passiv tolkning fra irsk til de andre sprog mellem kl. 16.15 og 17.15.

Talere: Claudia Gamon, Laura Huhtasaari, Pär Holmgren, Hermann Tertsch, Mick Wallace, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Roman Haider, Grace O'Sullivan, Izabela-Helena Kloc, Agnès Evren, Christel Schaldemose, Ulrike Müller, Gianantonio Da Re, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Barry Andrews, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jessica Polfjärd, Javi López, Ondřej Knotek, Franc Bogovič, Sándor Rónai, Valter Flego, Maria Spyraki, Krzysztof Hetman og Pernille Weiss.

Talere: Frans Timmermans og Jytte Guteland.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13 i protokollen af 6.10.2020 (ændringsforslag); punkt 17 i protokollen af 7.10.2020 (endelig afstemning).

(Mødet udsat kl. 17.08.)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik