Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0036(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0162/2020

Pateikti tekstai :

A9-0162/2020

Debatai :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Balsavimas :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokolas
XML 8k
Antradienis, 2020 m. spalio 6 d. - Briuselis

11. Europos klimato teisės aktas ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Jytte Guteland pristatė pranešimą.

Kalbėjo Zdzisław Krasnodębski (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Frans Timmermans (vykdomasis Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Tilly Metz (TRAN komiteto nuomonės referentė), Caroline Roose (REGI komiteto nuomonės referentė), Asger Christensen (AGRI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Nicolás González Casares S&D frakcijos vardu, Pascal Canfin Renew frakcijos vardu, Sylvia Limmer ID frakcijos vardu, Michael Bloss Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Zalewska ECR frakcijos vardu, Silvia Modig GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi, nepriklausoma Parlamento narė, Adam Jarubas, Alessandra Moretti, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Marie Toussaint, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Antoni Comín i Oliveres, Dolors Montserrat ir Miriam Dalli.

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Frédérique Ries, Catherine Griset, Bas Eickhout, Robert Roos, Manuel Bompard, Edina Tóth ir Delara Burkhardt.

Pirmininkė pranešė, kad dėl nepakankamo vertėjų žodžiu iš Airijos skaičiaus, kurį nulėmė kelionių apribojimai, bus užtikrintas tik pasyvus vertimas žodžiu iš airių kalbos į kitas kalbas nuo 16.15 val. iki 17.15 val.

Kalbėjo Claudia Gamon, Laura Huhtasaari, Pär Holmgren, Hermann Tertsch, Mick Wallace, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Roman Haider, Grace O'Sullivan, Izabela-Helena Kloc, Agnès Evren, Christel Schaldemose, Ulrike Müller, Gianantonio Da Re, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Barry Andrews, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jessica Polfjärd, Javi López, Ondřej Knotek, Franc Bogovič, Sándor Rónai, Valter Flego, Maria Spyraki, Krzysztof Hetman ir Pernille Weiss.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Jytte Guteland.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 06 protokolo 13 punktas (pakeitimai); 2020 10 07 protokolo 17 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 17.08 val.)

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika