Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0036(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0162/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0162/2020

Debates :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Balsojumi :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokols
XML 7k
Otrdiena, 2020. gada 6. oktobris - Brisele

11. Eiropas Klimata akts ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Jytte Guteland iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Zdzisław Krasnodębski (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks).

Uzstājās Tilly Metz (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Caroline Roose (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Asger Christensen (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Liese PPE grupas vārdā, Nicolás González Casares S&D grupas vārdā, Pascal Canfin grupas “Renew” vārdā, Sylvia Limmer ID grupas vārdā, Michael Bloss Verts/ALE grupas vārdā, Anna Zalewska ECR grupas vārdā, Silvia Modig GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi, pie grupām nepiederoša deputāte, Adam Jarubas, Alessandra Moretti, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Marie Toussaint, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Antoni Comín i Oliveres, Dolors Montserrat un Miriam Dalli.

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Frédérique Ries, Catherine Griset, Bas Eickhout, Robert Roos, Manuel Bompard, Edina Tóth un Delara Burkhardt.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka ņemot vērā īru tulku daļēju pieejamību sakarā ar ceļošanas ierobežojumiem, no plkst. 16.15 līdz plkst. 17.15 mutiskais tulkojums no īru valodas citās valodās tiks nodrošināts tikai pasīvajā režīmā.

Uzstājās Claudia Gamon, Laura Huhtasaari, Pär Holmgren, Hermann Tertsch, Mick Wallace, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Roman Haider, Grace O'Sullivan, Izabela-Helena Kloc, Agnès Evren, Christel Schaldemose, Ulrike Müller, Gianantonio Da Re, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Barry Andrews, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jessica Polfjärd, Javi López, Ondřej Knotek, Franc Bogovič, Sándor Rónai, Valter Flego, Maria Spyraki, Krzysztof Hetman un Pernille Weiss.

Uzstājās Frans Timmermans un Jytte Guteland.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2020. protokola 13. punkts (grozījumi); 7.10.2020. protokola 17. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.08.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika