Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0036(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0162/2020

Teksty złożone :

A9-0162/2020

Debaty :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Głosowanie :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokół
XML 8k
Wtorek, 6 października 2020 r. - Bruksela

11. Europejskie prawo o klimacie ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Jytte Guteland przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Głos zabrał Frans Timmermans (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji).

Głos zabrali: Tilly Metz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Caroline Roose (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Asger Christensen (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Nicolás González Casares w imieniu grupy S&D, Pascal Canfin w imieniu grupy Renew, Sylvia Limmer w imieniu grupy ID, Michael Bloss w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Silvia Modig w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi niezrzeszona, Adam Jarubas, Alessandra Moretti, María Soraya Rodríguez Ramos, Silvia Sardone, Marie Toussaint, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Antoni Comín i Oliveres, Dolors Montserrat i Miriam Dalli.

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Frédérique Ries, Catherine Griset, Bas Eickhout, Robert Roos, Manuel Bompard, Edina Tóth i Delara Burkhardt.

Przewodnicząca ogłosiła, że z powodu tylko częściowej dyspozycyjności tłumaczy ustnych z Irlandii, wynikającej z ograniczeń w podróżowaniu, w godz. 16.15–17.15 dostępne będzie jedynie tłumaczenie pasywne z języka irlandzkiego.

Głos zabrali: Claudia Gamon, Laura Huhtasaari, Pär Holmgren, Hermann Tertsch, Mick Wallace, Markus Pieper, Mohammed Chahim, Karin Karlsbro, Roman Haider, Grace O'Sullivan, Izabela-Helena Kloc, Agnès Evren, Christel Schaldemose, Ulrike Müller, Gianantonio Da Re, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Barry Andrews, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jessica Polfjärd, Javi López, Ondřej Knotek, Franc Bogovič, Sándor Rónai, Valter Flego, Maria Spyraki, Krzysztof Hetman i Pernille Weiss.

Głos zabrali Frans Timmermans i Jytte Guteland.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13 protokołu z dnia 6.10.2020 (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 7.10.2020 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.08.)

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności