Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Úterý, 6. října 2020 - Brusel

13. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích:

—   Evropský právní rámec pro klima ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Rovnocennost přehlídek porostu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup
Zpráva o evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu [2019/2157(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Hlasovat je možné do 19:00.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny zítra ve středu 7. října 2020 v 9:00.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí