Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Tirsdag den 6. oktober 2020 - Bruxelles

13. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Den europæiske klimalov ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn, og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Den europæiske skovstrategi - vejen frem
Betænkning om den europæiske skovstrategi - vejen frem [2019/2157(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Afstemningen ville være åben til kl.19.00.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, onsdag den 7. oktober 2020 kl. 09.00.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik