Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 3k
Utorak, 6. listopada 2020. - Bruxelles

13. Drugi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Europski propis o klimi ***I
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A9-0162/2020);

—   Jednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednost sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini ***I
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020);

—   Europska strategija za šume - daljnji koraci
Izvješće o Europskoj strategiji za šume - daljnji koraci [2019/2157(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020).

Glasovanje je bilo moguće do19 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se u srijedu 7. listopada 2020. u 9:00 h.

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti