Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2157(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0154/2020

Разисквания :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Гласувания :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0257

Протокол
XML 7k
Сряда, 7 октомври 2020 г. - Брюксел

2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията на:

Европейски законодателен акт за климата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

Първа серия от изменения

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0253)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 12)

Еквивалентност на извършените полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и еквивалентност на семената от зърнени култури, произведени в Украйна ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0254)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 13)

Европейската стратегия за горите - перспективи
Доклад относно Европейската стратегия за горите - перспективи [2019/2157(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0257)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 16)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност