Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2157(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0154/2020

Debatter :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Omröstningar :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0257

Protokoll
XML 6k
Onsdagen den 7 oktober 2020 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till

Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

Första omgången ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0253)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 12

Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina [COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0254)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 13

Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt
Betänkande om den europeiska skogsstrategin – vägen framåt [2019/2157(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0257)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 5, 6, 7 och 8 oktober 2020, punkt 16

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy