Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 7 октомври 2020 г. - Брюксел

3. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят съобщи, че не е получавал искане от определен брой членове на ЕП или от една или повече политически групи, достигащи поне средния праг във връзка с решенията за започване на междуинституционални преговори, посочени в протокола от понеделник, 5 октомври 2020 г. (точка 8 от протокола от 5.10.2020 г.).

Следователно комисиите INTA, BUDG/ECON и EMPL можаха да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.

(Заседанието беше прекъснато в 9.10 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност