Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Onsdag den 7. oktober 2020 - Bruxelles

3. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)

Formanden meddelte, at han ikke fra et antal medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, havde modtaget en anmodning vedrørende afgørelser om at indlede institutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mødet mandag den 5. oktober 2020 (punkt 8 i protokollen af 5.10.2020).

INTA, BUDG/ECON og EMPL havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 71, stk. 2, fastsatte frist.

(Mødet afbrudt kl. 09.10)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik