Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 7 oktober 2020 - Bryssel

3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet måndagen den 5 oktober 2020 (punkt 8 i protokollet av den 5.10.2020).

Utskotten INTA, BUDG/ECON och EMPL hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 71.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.10.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy