Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Onsdag den 7. oktober 2020 - Bruxelles

6. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om:

—   Godkendelse af tildelingen af nye ansvarsområder til ledende næstformand for Kommissionen, Valdis Dombrovskis;

—   Godkendelse af udnævnelsen af Mairead McGuinness til medlem af Kommissionen.

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder
Betænkning om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder [2020/2072(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michal Šimečka (A9-0170/2020);

—   Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
Betænkning om gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018 [2019/2197(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jörgen Warborn (A9-0160/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Den europæiske klimalov ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 11.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 14.15.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik