Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2197(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0160/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2020 - 2
PV 06/10/2020 - 9
PV 07/10/2020 - 11

Приети текстове :

P9_TA(2020)0252

Протокол
XML 11k
Сряда, 7 октомври 2020 г. - Брюксел

11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Одобрение за предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис

ОДОБРЕНИЕ

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191 от Правилника за дейността))

Одобрява се (P9_TA(2020)0249)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 8)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 7.10.2020 г.)

Одобрение за назначаването на Марейд Макгинес за член на Европейската комисия

ОДОБРЕНИЕ

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 10 от приложение VII и член 191 от Правилника за дейността))

Одобрява се (P9_TA(2020)0250)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 9)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 7.10.2020 г.)

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по:

Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
Доклад относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права [2020/2072(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0251)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 10)

Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно прилагането на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г. [2019/2197(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0252)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 11)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията на:

Европейски законодателен акт за климата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

Втора серия от изменения

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0253)
(Резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласуването" от 5, 6, 7 и 8 октомври 2020 г., точка 12)

(Заседанието беше прекъснато в 14.25 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност