Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2197(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0160/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2020 - 2
PV 06/10/2020 - 9
PV 07/10/2020 - 11

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0252

Protokoll
XML 9k
Kolmapäev, 7. oktoober 2020 - Brüssel

11. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

President luges ette hääletuse tulemused:

Euroopa Komisjoni juhtivale asepresidendile Valdis Dombrovskisele uute ülesannete andmise heakskiitmine

HEAKSKIIT

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191))

Vastu võetud (P9_TA(2020)0249)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 8)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (7.10.2020 protokollilisa 1)

Mairead McGuinnessi Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine

HEAKSKIIT

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra VII lisa artikkel 10 ja artikkel 191))

Vastu võetud (P9_TA(2020)0250)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 9)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (7.10.2020 protokollilisa 2)

Juhataja luges ette järgmiste lõpphääletusele pandud dokumentide hääletustulemused:

ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine
Raport ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta [2020/2072(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0251)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne
Raport ühise kaubanduspoliitika rakendamise 2018. aasta aruande kohta [2019/2197(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0252)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

Juhataja luges ette järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekute hääletustulemused:

Euroopa kliimaseadus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD, II osa

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0253)
(Hääletustulemused: 5., 6., 7. ja 8. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

(Istung katkestati kell 14.25.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika