Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2197(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0160/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/10/2020 - 2
PV 06/10/2020 - 9
PV 07/10/2020 - 11

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0252

Notulen
XML 9k
Woensdag 7 oktober 2020 - Brussel

11. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Goedkeuring van de toekenning van nieuwe bevoegdheden aan uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie Valdis Dombrovskis

GOEDKEURING

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0249)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 8)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 7.10.2020)

Goedkeuring van de benoeming van Mairead McGuinness tot lid van de Europese Commissie

GOEDKEURING

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 10 van bijlage VII bij het Reglement en artikel 191 van het Reglement))

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0250)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 9)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 7.10.2020)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten
Verslag over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten [2020/2072(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0251)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 10)

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018
Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018 [2019/2197(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0252)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 11)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Europese klimaatwet ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Gewone meerderheid)

Tweede reeks AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0253)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 5, 6, 7 en 8 oktober 2020, punt 12)

(De vergadering wordt om 14.25 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid