Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2197(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0160/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2020 - 2
PV 06/10/2020 - 9
PV 07/10/2020 - 11

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0252

Zápisnica
XML 9k
Streda, 7. októbra 2020 - Brusel

11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Schválenie pridelenia nových právomocí výkonnému podpredsedovi Komisie Valdisovi Dombrovskisovi

SCHVÁLENIE

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku))

Schválené (P9_TA(2020)0249)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 8)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 7.10.2020)

Vymenovanie Mairead McGuinnessovej za členku Európskej komisie

SCHVÁLENIE

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 10 prílohy VII a článok 191 rokovacieho poriadku))

Schválené (P9_TA(2020)0250)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 9)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 7.10.2020)

Predseda oznámil výsledky záverečného hlasovania o

Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
Správa o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva [2020/2072(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0251)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 10)

Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
Správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018 [2019/2197(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0252)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 11)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch.

Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

Druhý súbor – POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0253)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 5.,6., 7. a 8. októbra 2020, bod 12)

(Rokovanie bolo prerušené o 14.25 h.)

Posledná úprava: 4. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia